Interim-management

Interim-management in het onderwijs

Er worden hoge eisen gesteld aan scholen, docenten en schoolleiding. Ouders, besturen en onderwijsinspectie vragen duidelijke keuzes, transparantie, resultaten en verantwoording. De schoolleiding draagt hiervoor verantwoordelijkheid. Zij geeft richting aan veranderingen, initieert, faciliteert en bewaakt de voortgang van al deze processen. Zij staat voortdurend onder druk en deze druk kan ook te groot worden...

In bepaalde situaties is het wenselijk of zelfs noodzakelijk om te kiezen voor de inzet van een interim-manager. Bijvoorbeeld

projectmanagement

Projectmanagement

Wanneer in relatief korte tijd veranderingen noodzakelijk zijn en/of betere resultaten moeten worden behaald, biedt projectmanagement ondersteuning. Bijvoorbeeld

Door planmatig deze zaken aan te pakken en hierop systematisch te sturen, worden de gewenste resultaten bereikt. Vaak gaat het om processen die voorheen moeizaam verliepen en waarbij een externe gericht en effectief kan doorpakken.