matchmore | Interim- en Projectmanagement | Coaching | Mediation | manager | haarlem

matchmore

U vindt hier informatie over het bureau en de activiteiten die we ontplooien. Het werkterrein is met name gericht op het onderwijs en niet zonder reden. Hier ligt de expertise, de passie en de uitdaging. Wanneer het gaat om coaching, loopbaanvragen of mediation, geldt deze focus minder. Immers dan gaat het om mensen, gedrag, verwachtingen en onderlinge relaties van mensen in het algemeen en in organisaties in het bijzonder en is de scope breder.

 • Interim- en projectmanagement in het onderwijs

  primair, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs
  Voor tijdelijke vervanging, en ondersteuning van het management en specifieke veranderingstrajecten.

  meer info

 • Individuele coaching en teamcoaching

  binnen en buiten het onderwijs
  Gericht op persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling binnen (onderwijs)organisaties.
  Doel is om mensen weer “in beweging te brengen” en zelf verantwoordelijkheid te laten nemen.

  meer info

 • Leerkrachtbegeleiding

  Inhoudelijke begeleiding van o.a. startende leerkrachten, zij-instromers of leerkrachten met specifieke hulpvragen. Deze kunnen zeer divers zijn: van klassenmanagement tot effectieve instructie of bijvoorbeeld omgaan met gedragsproblemen.

  meer info

 • Mediation

  Binnen en buiten het onderwijs
  Herstelbemiddeling bij conflicten, waarbij de mediator de deelnemers faciliteert bij het vinden van oplossingen.
  Training P&O medewerkers voor begeleiding van mediationtrajecten binnen (onderwijs)organisaties.

  meer info

 • Peer mediation

  in het basis- en voortgezet onderwijs
  Jongeren zelf als bemiddelaars bij conflicten inzetten waardoor leerlingen zich bewust worden van hun eigen rol en bijdragen aan een veilig schoolklimaat.

  meer info

print