matchmore | Interim- en Projectmanagement | Coaching | Mediation | manager | haarlem

Interim-management

Interim-management in het onderwijs

Er worden hoge eisen gesteld aan scholen, docenten en schoolleiding. Ouders, besturen en onderwijsinspectie vragen duidelijke keuzes, transparantie, resultaten en verantwoording. De schoolleiding draagt hiervoor verantwoordelijkheid. Zij geeft richting aan veranderingen, initieert, faciliteert en bewaakt de voortgang van al deze processen. Zij staat voortdurend onder druk en deze druk kan ook te groot worden...

In bepaalde situaties is het wenselijk of zelfs noodzakelijk om te kiezen voor de inzet van een interim-manager. Bijvoorbeeld

  • tijdelijke versterking/aanvulling van de schoolleiding
  • het waarnemen van de schoolleiding tijdens een overbruggingsperiode
  • het doorvoeren van veranderingen in de schoolorganisatie
projectmanagement

Projectmanagement

Wanneer in relatief korte tijd veranderingen noodzakelijk zijn en/of betere resultaten moeten worden behaald, biedt projectmanagement ondersteuning. Bijvoorbeeld

  • verbetertrajecten naar aanleiding van een inspectierapport
  • het implementeren van kwaliteitsbeleid
  • het opzetten van de leerlingenzorg
  • strategische keuzes voor de school, zoals bij missie/visie trajecten

Door planmatig deze zaken aan te pakken en hierop systematisch te sturen, worden de gewenste resultaten bereikt. Vaak gaat het om processen die voorheen moeizaam verliepen en waarbij een externe gericht en effectief kan doorpakken.

print