matchmore | Interim- en Projectmanagement | Coaching | Mediation | manager | haarlem

Mediation

Mediation

Soms leiden (arbeids)conflicten binnen de (school)organisatie tot spanningen en problemen in de samenwerking. Een onwerkbare situatie en ziekteverzuim kunnen het gevolg zijn. Daar hebben niet alleen de betrokkenen last van, maar ook andere collega’s en dus uiteindelijk de organisatie. Het conflict is dan inmiddels uitgegroeid tot een structureel probleem. Emoties zitten een oplossing in de weg.
Een gesprek met een leidinggevende biedt weinig soelaas meer. Als beide partijen onderkennen dat er iets moet gebeuren, dan kan onder deskundige leiding van een geregistreerde mediator toch samen aan oplossingen worden gewerkt. De mediator faciliteert het onderhandelingsproces tussen partijen. Dit kan leiden tot een resultaat waar beiden zich in kunnen vinden.

Waarom kiezen voor Mediation?

  • voorkomen van juridische procedures die lang duren en kostbaar zijn
  • een “win-win”-situatie is te verkiezen boven een “winnaar/verliezer-situatie”, zeker als je met elkaar verder wilt
  • er komt een oplossing waar beide partijen verantwoordelijk voor zijn en die daardoor ook beter werkt

P&O

Een zorgvuldig voortraject waarbij beide partijen geïnformeerd worden over de mogelijkheden en consequenties van mediation is belangrijk. Een P&O functionaris kan hierin een rol vervullen.
matchmore organiseert voor P&O-medewerkers een informatiebijeenkomst (middag, 2.5 uur)


NMI logo
Voor meer informatie over mediation sturen wij op uw verzoek een uitgebreide informatiebrochure (zie ook website van het Nederlands Mediation Instituut) www.nmi-mediation.nl

print