matchmore | Interim- en Projectmanagement | Coaching | Mediation | manager | haarlem


matchmore info

matchmore functioneert als netwerkorganisatie. Afhankelijk van de opdracht en de specifieke hulpvragen, wordt samengewerkt met andere (onderwijs-) specialisten en kan desgewenst aanvullende expertise ingezet worden. Door een brede ervaring binnen het onderwijsveld beschikt matchmore over een breed scala aan deskundige contacten.

 

Harald Weverling

Harald Weverling

Met een ruime directie-ervaring in speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs (VO en VSO) heb ik een brede basis verworven. Direct betrokken bij ontwikkelingen en veranderingen in zowel Primair- als Voortgezet Onderwijs en vertrouwd met o.a. fusietrajecten, het opzetten en starten van nieuwe schoolorganisaties en het realiseren van nevenvestigingen. Kwaliteitszorg en Zorgstructuur binnen het onderwijs behoren tot mijn specifieke expertise.

Veranderingen zie ik als nieuwe kansen die vragen om creatieve oplossingen èn durf. Uitgangspunt daarbij is resultaatgericht werken met aandacht voor het proces en de mensen en met behoud van open communicatie.

Om (samen) op zoek te gaan naar een match tussen persoonlijke ambities en competenties enerzijds en organisatiebelangen anderzijds is mijn belangrijkste uitdaging. Of het nu gaat om organisatieontwikkeling, teamontwikkeling of persoonlijke ontwikkeling, veranderen doe je niet alleen. Daarvoor heb je steeds de ander(en) nodig.

Sinds januari 2008 werk ik als zelfstandige vanuit matchmore. Naast het verrichten van interim-opdrachten in het onderwijs ben ik tevens als coach en mediator werkzaam.

 

U kunt altijd om nadere toelichting vragen, een gesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos (zie menu onder contact).

print