matchmore | Interim- en Projectmanagement | Coaching | Mediation | manager | haarlem

Peer-Mediation

Coaching

Een veilige omgeving is van belang voor jongeren om te kunnen leren en zich te ontplooien. Wanneer dit ontbreekt, kan dit voor leerlingen leiden tot agressie, onaangepast gedrag, ongeoorloofd verzuim, negatief zelfbeeld, minderwaardigheidsgevoelens, isolement.

De school kan niet altijd overal zijn en alle incidenten voorkomen. Wel kan de school actief werken aan preventie. Door jongeren te leren zelf verantwoordelijkheid te nemen en hen daarbij te ondersteunen wordt de aanzet gegeven voor een alternatieve wijze van conflictbeheersing.

Met de inzet van getrainde medeleerlingen (peer-mediators) bespreken zij hun conflict en zoeken ze naar oplossingen. Leerlingen zelf vormen zo een belangrijke schakel in de zorgstructuur van de school. Vertrouwenspersonen of leerlingenbegeleiders zorgen “achter de schermen” voor de nodige ondersteuning.

U maakt samen met matchmore een plan om peer-mediation te implementeren. Wij verzorgen een trainingsprogramma voor de leerling-mediators en voor de leerlingenbegeleiders of vertrouwenspersonen die hen begeleiden. De leerling-mediators krijgen de mogelijkheid om hun ervaringen te delen en van elkaar te leren.

* Bij deze trainingen wordt samengewerkt met een extra mediator.

print